متولدین آذر

یز هایی کهدوست دارم

قلبمن در این جا به شما میگویم که از چه چیز هایی  خوشم می آید قلب من از شخصیت کارتونی به نام سونیک خوشم می آیدومعمولا عکس سونیک می گذارملبخند اگر می خواهید عکس سونیک ببینید به ادامه ی مطلب برویدابرو لطفاخیال باطل

  برای دیدن ادامه این مطلب لطفا کلیک کنید   پيام هاي ديگران ()     چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢ - سونیا


سونیک

برین به ادامه ی مطلب تا هکس های سونیک ببینید

  برای دیدن ادامه این مطلب لطفا کلیک کنید   پيام هاي ديگران ()     چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢ - سونیا


چیز هایی که دوست دارم

 اینم اولین  عکس سونیکقلبمن خیلینیشخنداین را من نکشیدم . فکر نکنید من کشیدم مگر نه اعصبانی میشمعصبانی

پيام هاي ديگران ()     چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢ - سونیا