متولدین آذر

کلیاتی در مورد متولدین آذر

اختر: مشترى – ژپیتر   نام فارسی: کمان ، نام عربى: قوس ، نام لاتین: SAGITARIUS ، نام انگلیسى: Areher

عنصر وجودى: آتش

فلز وجودى: قلع

سنگ وجودى: فیروزه و سنگ قدرت: سنگ لاجورد

گل: میخک

رنگ: آلبالوئى

شعار: من مى بینم

نقطه مثبت: فهمیده

نقطه منفى: مبنى بر اصول اخلاقى

شماره شانس: 5و7

انگیزه: پیشرفت شخصى

هدف: ترغیب دیگران به یادگیرى


برج آتشین کمان خوش بینانه ترین نشانه در طالع بینى و تحت سلطه سیاره خوش شانس و شگون دار ـ مشترى ـ است . متولد این برج رک گو است، او از عشقهاى زودگذر لذت مى برد و بودن با او لذت بخش است . آزادى و بى بند بارى او شهره خاص و عام است . نصیحت کردن را دوست دارد روش صریح و رک گویى او گاهى به نظر دیگران بى تدبیر و نسنجیده مى آید. بهتر است اول فکر کند و بعد صحبت کند. اگر وقتى پیدا کند. ساکش همیشه آماده سفر است، جستجوى او براى کسب اطلاعات و یافتن مفهوم عمقیتر زندگى گاهى به بى قرارى مى انجامد .

رکود و روزمرگى روحش را آزار مى دهد و به هر قیمتى از آن دورى مى کند . از تشریفات بیزار است و اغلب در مراسم رسمى با لباسهاى معمولى اش دیگران را شوکه مى کند. سبک زندگى بى بند و بار و خوش گذران را مى پسندد تا آنجا که نحوه زندگى اش به نظر دیگران آشفته جلوه مى کند . زندگى کولى وارى که با غذاها و نوشیدنى هاى متنوع و فراوان همراه باشد برایش ضرورى است .

تحمل مشاغل خسته کننده را ندارد و اگر به زور و جزییات بپردازد، چپ و راست اشتباه مى کند, نه به این دلیل که کند ذهن است بلکه چون عقیده دارد نباید در زندگى انرژى را بیهوده صرف پرداختن به جزییات کرد. از نظر او پول باید بیشتر صرف مطالعه و سفر شود تا خانه , مبلمان و حتى لباس . او به دستیار قابلى نیاز دارد تا واهى کارهایش را داشته باشد، برگه ها را از اتاق جمع کند و به تقویم حجیم کارهاى او رسیدگى کند .

در مورد ازدواج متولدین این برج حکم قطعى نمى توان صادر کرد . برخى از متولدین برج قوس هیچ گاه ازدواج نمى کنند برخى دیگر چندین تجربه ازدواج دارند و جالب اینکه هر بار که پیمان زناشویى مى بندند صادقانه عقیده دارند که این دفعه واقعاً نیمه دیگر وجودشان را پیدا کرده اند . آنها اغلب جاذبه هاى جنسى را با عشق اشتباه مى گیرند و این نکته را فراموش مى کنند که داشتن یک همسر باهوش که به اندازه یک معشوق رفتارى دوستانه دارد ازهر ماجراى عاشقانه اى مهمتر است. براى او شریکى وابسته و بدگمان که ازادى بى قید او را محدود کند از هر چیزى بدتر است .

پيام هاي ديگران ()     دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٧ - سینا