متولدین آذر

تولدت مبارک

بچه ها امروز تولد آقا سیناست هورا هورا

باید بهش تبریک بگیم ،  زود باشین تا دیر نشده

هوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهورا

  سینا جان تولدت مبارک

هوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهورا

پيام هاي ديگران ()     پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٧ - سونیا