متولدین آذر

تولدت مبارک

چه لطیف است حس آغازی دوباره،
و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس...
و چه اندازه عجیب است ، روز ابتدای بودن!
و چه اندازه شیرین است امروز...
روز میلاد...
روز تو!
روزی که تو آغاز شدی!


          سینا جونی تولدت مبارک

                             قلبماچماچماچماچماچماچماچماچقلب

پيام هاي ديگران ()     شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸۸ - سونیا