متولدین آذر

چیز هایی که دوست دارم

 اینم اولین  عکس سونیکقلبمن خیلینیشخنداین را من نکشیدم . فکر نکنید من کشیدم مگر نه اعصبانی میشمعصبانی

پيام هاي ديگران ()     چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢ - سونیا