متولدین آذر

یز هایی کهدوست دارم

قلبمن در این جا به شما میگویم که از چه چیز هایی  خوشم می آید قلب من از شخصیت کارتونی به نام سونیک خوشم می آیدومعمولا عکس سونیک می گذارملبخند اگر می خواهید عکس سونیک ببینید به ادامه ی مطلب برویدابرو لطفاخیال باطل


این عکس سونیک وامی است . این عکس کازمون است این عکس رندی است .این عکس امی و سونیک است.

پيام هاي ديگران ()     چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢ - سونیا