متولدین آذر

بعد از ۲ سال

سلام

بعد ۲ سال اومدم

که چی بشه؟ نميدونم!!!

ولی خوب حتما قراره يه اتفاقی بی افته پس منتظر ميمونيم بيبينيم چی ميشه

پيام هاي ديگران ()     چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٥ - سینا