فال روز

در این صفحه سعى خواهد شد بصورت روزانه، فال شما متولد آذر عزیز، قرار داده شود
توجه : فال های این بخش، همه روزه از منابع معتبر ستاره شناسی دریافت و در سایت ثبت می شود.

متولد آذر

<< فال امروز شما شنبه 2 آذر 1387>>

يک بدقولي آزاردهنده که موجب کدورت بين شما و دوستی صميمی می شود روابط تان را با ايشان تيره و تار خواهد کرد. هيچگاه سعی در توجيه اشتباهات خود نکنيد که اين کار اوضاع را بدتر خواهد کرد و مشکلات را بيشتر .

<< فال شما در شنبه 2۵ آبان 1387>>

برای معدودی از متاهلين با وجود عشق شديد به بچه، بن بست عقيم بودن پيش آمده که برخلاف تصورشان شانس بسياری برای اين مسئله وجود دارد و نبايد بکلي نااميد شوند. امروز روزیست که باید بیشتر به فکر سلامت خود باشید.

<< فال شما در پنجشنبه 23 آبان 1387>>

در حاليکه چند نفری ميکوشند ميان زوج های خوشبخت متولد اين ماه جدائي بياندازند و ظاهرا" در قالب دوست مرتب در حال بدگوئي و مسموم نمودن ذهن شان هستند، خوشبختانه اغلب با هشياری اين عده را شناسائي کرده و خط بطلان بر حرفها و نظراتشان ميکشند .

/ 0 نظر / 41 بازدید